Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.01.2006 määrus number 5
jõustumine 16.01.2006

Redaktsiooni kehtivus 16.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

11. jaanuar 2006 nr 5

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Liiva asumis Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga tekkivale uuele  tänavale nimeks Liivametsa tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata  Liivametsa tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 16. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär