Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vene Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 määrus number 129
Jõustumine:02.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:02.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     28. detsember 2005 nr 129

 

 

 

 

 

Vene Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 määrusega nr 17 kinnitatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimääruse punktiga 2.1.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 36 kinnitatud Vene Kultuurikeskuse põhimääruse punkte 1 ja 1.5 ning asendada neis sõnad “Tallinna Linnakantselei“ sõnadega “Tallinna Kultuuriväärtuste Amet“.

§ 2.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2006.

.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär