Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadrioru Pargi põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 määrus number 130
Jõustumine:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     28. detsember 2005 nr 130

 

 

 

 

 

Kadrioru Pargi põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.   Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 määrusega nr 62 kinnitatud Kadrioru Pargi põhimääruse punkti 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.4 Asutuse asutajaks on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja asutus on Tallinna Kommunaalameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär