Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Raamatu kolleegiumi põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 määrus number 132
Jõustumine:02.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 11.05.2011 nr 78, jõustumine 16.05.2011
Tlv m 18.04.2007 nr 33 jõust. 23.04.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     28. detsember 2005 nr 132

 

 

 

 

 

Tallinna Raamatu kolleegiumi põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lg 1 punkti 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Raamatu kolleegiumi põhimääruse punkti 2.3 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 määrusega nr 71 “Tallinna Raamatu kolleegiumi moodustamine ning põhimääruse ja kooseisu kinnitamine” kinnitatud Tallinna Raamatu kolleegiumi põhimääruse punkti 2.1 ja sõnastada järgmiselt: “2.1 Kolleegiumi koosseis on 15-liikmeline”.

§ 2.  (Kehtetu - Tlv m 11.05.2011 nr 78, jõustumine 16.05.2011) 

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määruse 22  “Tallinna Raamatu kolleegiumi põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine” punkt 2 ja 6. aprilli 2005 määrus nr 34 “Tallinna Raamatu kolleegiumi koosseisu muutmine”.

§ 4.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär