Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (huvialaringides ja spordiorganisatsioonide spordiklubides käivate laste osalustasude hüvitamise võimaluste läbivaatamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2641
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - 21.03.2007

KEHTETU:

Tlv k 21.03.2007 nr 493

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2641-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine (huvialaringides ja spordiorganisatsioonide spordiklubides käivate laste osalustasude hüvitamise võimaluste läbivaatamiseks)

 

 

 

Tallinna põhimääruse 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon huvialaringides ja spordiorganisatsioonide spordiklubides käivate laste osalustasude hüvitamise võimaluste läbivaatamiseks.

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Merike Martinson         Tallinna abilinnapea;

                        Erika Salumäe Tallinna Linnavolikogu liige;

                        Jaak Raie                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;                   

                        Merle Leopard            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist;

                        Koit Nõlvak                 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande

                                                            osakonna juhataja;

                        Andres Vakra               Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna juhataja;

                        Jelena Zemenkova        Tallinna Kopli Noortemaja direktor.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema:

Juhan Anupõld Nõmme Spordiklubi juhataja.

4. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsusele 1. aprilliks 2006.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär