Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Sõiduõiguse kontrollteenus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinidel" läbiviimiseks
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2620
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2620-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke “Sõiduõiguse kontrollteenus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinidel“ läbiviimiseks

 

 

 

Halduskoostöö seaduse §-de 5, 9 ja 13, Ühistranspordiseaduse § 541, § 547 lg 1, § 5410 ja § 5411 lg 2 p 2 ja lg 3, Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 63 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ § 10 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 otsusega nr 298 “Nõusoleku andmine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel ühistranspordiliinidel sõiduõiguse kontrollimise lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“ ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktist 2.1.15 :

 

 

1. Tallinna Transpordiametil  läbi viia riigihange “Sõiduõiguse kontrollteenus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinidel“  tähtajaga 5 aastat.

2. Tallinna Linnakntseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär