Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2619
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2619-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustused korralduse lisas 1 nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas 2 nimetatud asutustele.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsember 2005

korralduse nr 2619-k      

LISA 1

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Linnakantselei

TALLINN

Tasuta

14

31.12.2006

2.

Tallinna Linnakantselei

KESKLINN KINDLAL TÄNAVAL

100.- kuu

(96%)

43

31.12.2006

3.

Tallinna Sotsiaal–ja Tervishoiuamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

4.

Tallinna Sotsiaal–ja Tervishoiuamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

5.

Tallinna Maa-amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

6.

Tallinna Maa-amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

7.

Tallinna Elamumajandusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

8.

Tallinna Elamumajandusamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

3

31.12.2006

9.

Tallinna Ettevõtlusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

10.

Tallinna Ettevõtlusamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

4

31.12.2006

11.

Tallinna Ettevõtlusamet

KINDLAL TÄNAVAL

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

12.

Tallinna Perekonnaseisuamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

13.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

14.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

KESKLINN

Tasuta

1

31.12.2006

15.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

TALLINN

105.- kuu

(97%)

1

31.12.2006

16.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

2

31.12.2006

17.

Tallinna Linnaarhiiv

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2006

18.

Tallinna Transpordiamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

19.

Tallinna Transpordiamet

KESKLINN

Tasuta

3

31.12.2006

20.

Tallinna Transpordiamet

TALLINN

105.- kuu

(97%)

1

31.12.2006

21.

Tallinna Transpordiamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

18

31.12.2006

22.

Tallinna Kesklinna Valitsus

TALLINN

Tasuta

8

31.12.2006

23.

Tallinna Kesklinna Valitsus

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu

(97%)

17

31.12.2006

24.

Nõmme Linnaosa Valitsus

TALLINN

Tasuta

2

31.12.2006

25.

Nõmme Linnaosa Valitsus

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

26.

Kristiine Linnaosa Valitsus

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

27.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

TALLINN

Tasuta

2

31.12.2006

28.

Haabersti Linnaosa Valitsus

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

29.

Haabersti Linnaosa Valitsus

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

30.

Vabariigi Presidendi Kantselei

TALLINN

Tasuta

3

31.12.2006

31.

Riigikogu Kantselei

TALLINN

Tasuta

3

31.12.2006

32.

Riigikogu Kantselei

TALLINN

875.- kuu

(75%)

3

31.12.2006

33.

Riigikontroll

TALLINN

875.- kuu

(75%)

1

31.12.2006

34.

Sotsiaalministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

35.

Välisministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

36.

Põllumajandusministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

37.

Siseministeerium

TALLINN

Tasuta

2

31.12.2006

38.

Kultuuriministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

39.

Keskkonnaministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

40.

Eesti Linnade Liit

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

41.

Eesti Tervishoiu Muuseum

KINDLAL TÄNAVAL

140.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

42.

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

KESKLINN

625.- kuu

(75%)

1

31.12.2006

43.

Harjumaa Päästeteenistus

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

44.

Tallinna teenetemärgi kavaler

Tiiu Polli

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

45.

Tallinna teenetemärgi kavaler

Liina Tõnisson

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

46.

Tallinna teenetemärgi kavaler

Helmi Kiik (Puur)

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

47.

Tallinna teenetemärgi kavaler

Toivo Tootsen

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

48.

Tallinna teenetemärgi kavaler

 Raivo Karolin

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

49.

Tallinna vapimärgi kavaler Eri Klas

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

50.

Tallinna vapimärgi kavaler

Veljo Tormis

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

51.

Tallinna Laste Turvakeskus

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

52.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS

KESKLINN

375.- kuu

(85%)

1

31.12.2006

53.

Tallinna Linnateater

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2006

54.

Tallinna Linnateater

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu

(97%)

2

31.12.2006

55.

Tallinna Linnamuuseum

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2006

56.

Tallinna Botaanikaaed

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

57.

Eesti Evangeelse luterliku kiriku konsistoorium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

58.

Tallinna Haridusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

59.

Tallinna Haridusamet

KESKLINN

Tasuta

1

31.12.2006

60.

Tallinna Keskkonnaamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

61.

Tallinna Keskkonnaamet

KESKLINN

Tasuta

2

31.12.2006

62.

Tallinna Keskkonnaamet

TALLINN

105.- kuu

(97%)

2

31.12.2006

63.

Tallinna Keskkonnaamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

3

31.12.2006

64.

Tallinna Kommunaalamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

65.

Tallinna Kommunaalamet

KESKLINN

Tasuta

2

31.12.2006

66.

Tallinna Kommunaalamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

8

31.12.2006

67.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

68.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

69.

Õiguskantsleri Kantselei

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

70.

Justiitsministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

71.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsember 2005

korralduse nr 2619-k      

LISA 2

 

 

 

Parkimistasu soodustuste mittesaajad

 

 

 

1. Tallinna Linna Valimiskomisjon

2. Aktsiaselts Tallinna Vesi

3. Aktsiaselts Amserv Auto

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär