Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 28.09.2005 nr 1829
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna Transpordiametile väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamiseks parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ja mobiiltelefonide müügivõrgu
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2613
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2613-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna Transpordiametile väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamiseks parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ja mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamiseks ning Eno Saar´ele volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks

 

 

 

Riigihangete seaduse § 5 lg 1 p 1, § 57 lg 1 p 4, Liiklusseaduse § 50¹ lg 3, Halduskoostöö seaduse § 5 lg 1 p 1, 2, 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.24 ja 2.1.30 ja Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega 1829-k ning tulenevalt Riigihangete Ameti 14. detsembri 2005 nõusolekust ja vajadusest korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus täiendava hankelepingu sõlmimiseks Tallinna Linnavalitsuse ning AS ESS Eesti vahel 19. detsembril 2000 sõlmitud hankelepingu nr 9-3/29-00 alusel AS-iga Falck Eesti kuni riigihanke viitenumbriga 022725 alusel sõlmitava uue hankelepingu jõustumiseni, tagamaks Tallinna kesklinna valveta tasulisel parkimisalal peale hankelepingu 9-2/29-00 lõppemist sõidukite tasulise parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu korraldamine ning mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamine:

 

 

1. Anda nõusolek Tallinna Transpordiametile korraldada parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ning mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamiseks riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus täiendava hankelepingu sõlmimiseks Tallinna Linnavalitsuse ning AS ESS Eesti vahel 19. detsembril 2000 sõlmitud hankelepingu nr 9-3/29-00 alusel ja tingimustel AS-iga Falck Eesti, riigihanke viitenumber 022725 alusel sõlmitava hankelepingu jõustumiseni.

2. Kiita heaks juurdelisatud punktis 1 nimetatud hankelepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Eno Saart sõlmima korralduse punktis 1 nimetatud hankelepingut.

4. Tallinna Transpordiametil teha korralduse teatavaks Eno Saarele ja AS-ile Falck Eesti.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär