Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (linnaosade eelarvete määramise aluste väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2611
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2611-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 05. novembri 2003 korraldusega nr 2524-k moodustatud linnaosade eelarvete määramise aluste väljatöötamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1   05. novembri 2003 korraldus nr 2524-k “Ajutise komisjoni moodustamine linnaosade eelarvete määramise aluste väljatöötamiseks“;

2.2   27. aprilli 2005 korraldus nr 809-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Kaia Jäppinenile, Diana Ingerainenile, Toivo Prommile, Toomas Sepale, Kalev Kallole, Oleg Rebasele, Enno Tammele, Sirje Potisepale, Heiki Soomele, Aime Roosiojale ja Heino Tonsiverile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär