Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitja määramine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2558
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2558-k

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitja määramine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8 alusel ja  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 44, Kultuuriväärtuste Ameti põhimääruse p 4.1 ja tulenevalt Ene Vohu nõusolekust ning linnapea ettepanekust

 

 

1. Määrata Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja Ene Vohu Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitjaks alates 01. jaanuarist 2006 ametipalgaga 21 500 krooni kuus (palgaaste C7).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Ene Vohule ja Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär