Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriväärtuste Ameti juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2557
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2557-k

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 114 lg 1 ja lg 21, § 132 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, Kultuuriväärtuste Ameti põhimääruse p 4.1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Külli Holsting teenistusest 31. detsembril 2005 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lg 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Külli Holstingule hüvitust kasutamata puhkuse eest 19 kalendripäeva ulatuses.

3. Külli Holstingul anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle kultuuriosakonna juhataja Ene Vohule ning esitada hiljemalt 30. detsembriks 2005 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Külli Holstingule, Ene Vohule ja Kultuuriväärtuste Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär