Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 määrus number 126
Jõustumine:30.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2007
Redaktsiooni kehtivus:30.12.2005 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 29.06.2007 nr 70 jõust. 01.09.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 126

 

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 25 lõike 3, Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 8 alusel  ja kooskõlas  Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korralduse nr 1322-k “Linnaosade eelarvete määramise alused“ punktiga 2, majandus-ja kommunikatsiooniministri 17.detsembri 2002 määrusega nr 45 “Tee seisundinõuded“ ja 13. mai 2004 määrusega nr 132  “Teehoiutööde tehnoloogianõuded“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Kommunaalametil korraldada heakorratöid kõigil linna omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel jalgrattateedel, teemaal asuvatel haljasaladel ning ühistranspordipeatustes (välja arvatud trammipeatuste ooteplatvormid);

§ 2.  Linnaosade valitsustel lõpetada või üle anda Tallinna Kommunaalametile  kehtivad lepingud kõrvaltänavate  ja ühistranspordipeatuste hoolduse kohta  kolmepoolse kokkuleppe alusel hiljemalt 30. detsembriks 2005.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse

1) 24. jaanuari 2001 määrus nr 18 “ Heakorratööde korraldamine Tallinna linna omandis olevatel teedel“;

2) 29. mai 2002 määrus nr 55 “Heakorratööde korraldamine Tallinna linna omandis olevatel teedel“;

3)  13. novembri 2002 määrus nr 118 “Tallinna linna omandis olevatel teedel heakorratööde korraldamine“;

4)  27. augusti 2003 määrus nr 81 “Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2002 määruse nr 118 ja lisa muutmine“.

§ 4.  Määrus jõustub 30. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär