Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 määrus number 127
Jõustumine:27.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:04.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2007 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tlv m 30.05.2007 nr 56 jõust. 04.06.2007
REDAKTSIOON:

Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.02.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 127

 

 

 

 

 

Alatiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.3, Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.2 ja 2.4 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“.

 

 

 

 

 

§ 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) vabastada komisjoni esimehe kohalt Aivar Reivik;

2) nimetada komisjoni esimeheks abilinnapea Kalev Kallo.

§ 2. (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.02.2007)

§ 3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) vabastada komisjoni esimehe kohalt Aivar Reivik;

2) nimetada komisjoni esimeheks abilinnapea Kalev Kallo.

§ 4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määrus nr 55 “Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Aivar Reiviku nimetamisega abilinnapea ametikohale“.

§ 5. Määrus jõustub 27. detsembril 2005.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär