Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jõulu- ja iluvalgustuse kontseptsioonist
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 istungi protokoll number 68/66
Jõustumine:21.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 68

 

 

Päevakorrapunkt 66

 

 

 

Jõulu- ja iluvalgustuse kontseptsioonist

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks abilinnapea Olga Sõtniku informatsioon 09. detsembril 2005 toimunud jõulukaunistustpaigaldiste hindamiskomisjoni ülevaatuse tulemustest.

2. Tunnistada 09. detsembri 2005 ülevaatuse tulemusena parimateks jõulukaunistuspaigaldisteks Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt Nunne tänaval J. Koorti “Metskitse“ juures kasvavale puule paigaldatud valgustuskett ja eraomaniku poolt Kullassepa tänav 4 Silk Sushi baari sissekäigule paigaldatud jõulukompositsioon.

3. Tallinna Kommunaalametil töötada välja:

3.1  2006.a märtsiks ühtne kontseptsoon jõuluvalgustuse paigaldamise kohta Tallinnas ja esitada see linnavalitsusele heakskiitmiseks;

3.2 arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused, millest lähtuvalt viia 2006.a novembriks läbi arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise konkurss. 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE