Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2548.
Volituse andmine Mihhail Korbile Tallinna linna esindamiseks

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kohtus esindamise korra kehtestamine Tvk m 24 31.05.2001 07.06.2001
2 Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine Tvk m 41 16.11.2000 23.11.2000
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996