Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2548.
Volituse andmine Mihhail Korbile Tallinna linna esindamiseks

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Volituse andmine Katrin Leoskile Tallinna linna esindamiseks Tlv k 729 20.04.2005