Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2545.
Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste majandusarvestuse üleviimine linna ühtse majandustarkvare SAP keskkonda

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine