Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tartu maantee(Liivalaia tn - Masina tn) rekonstrueerimise ettevalmistustööde koordineerimiseks)
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2537
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr  2537-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50´ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 korraldusega nr 2133-k moodustatud Tartu maantee (Liivalaia tn – Masina tn) rekonstrueerimise ettevalmistustööde koordineerimise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Taavi Aasale, Ain Valdmannile, Peep Koppelile, Mati Songisepale, Igor Volkovile, Ants Maaringule, Alo Brandtile, Priit Pärtelpojale, Kaia Sarnetile, Ülle Kammile, Raul Vanemale ja Jaano – Martin Otsale.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1  27. oktoobri 2004 korraldus nr 2133-k “Ajutise komisjoni moodustamine Tartu maantee (Liivalaia tn – Masina tn) rekonstrueerimise ettevalmistustööde koordineerimiseks“;

3.2  17. novembri 2004 korraldus nr 2360-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

3.3  4. mai 2005 korralduse nr 867-k  “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine“ punkt 2.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär