Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse haljastuse taastamistasust raha jaotamise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2536
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2536-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse haljastuse taastamistasust raha jaotamise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 5. oktoobri 2005 määrusest nr 98 “Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine“:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2001 korraldusega nr 2728-k moodustatud haljastuse taastamistasust laekunud raha jaotamise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2001 korraldus nr 2728-k „Haljastuse taastamistasust laekunud raha jaotamise komisjoni koosseisu kinnitamine“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korraldus nr 3936-k „Haljastuse taastamistasust laekunud raha jaotamise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korralduse teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär