Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni (Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariantide väljatöötamine) koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2533
Redaktsiooni kehtivus: - 25.04.2012

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.04.2012 nr 593


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2533-k

 

 

Ajutise komisjoni (Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariantide väljatöötamine) koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1727-k moodustatud ajutise komisjoni, et töötada välja Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariandid, koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni liige Diana Ingerainen;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna abilinnapea Merike Martinson.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Diana Ingerainenile ja Merike Martinsonile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär