Ajutise komisjoni (sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks) tegevuse lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2532

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2532-k

 

 

Ajutise komisjoni (sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks) tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2282-k sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldus nr 2282-k.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Jaak Raiele, Inna Bondarenkole, Tarmo Lausingule, Erki Noolele, Peeter Tishlerile, Martti Rajule, Marko Kaljuveerile ja Margus Metstakile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär