Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.12.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni (sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks) tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2532
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2532-k

 

 

Ajutise komisjoni (sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks) tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2282-k sporditöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldus nr 2282-k.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Jaak Raiele, Inna Bondarenkole, Tarmo Lausingule, Erki Noolele, Peeter Tishlerile, Martti Rajule, Marko Kaljuveerile ja Margus Metstakile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär