Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe "Pae puhkeala" planeerimiseks ja hoonestamiseks

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2529
Kehtetuks tunnistamine 18.05.2011
Redaktsiooni kehtivus - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 854


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2529-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe “Pae puhkeala” planeerimiseks ja hoonestamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Lasnamäe “Pae puhkeala” planeerimiseks ja hoonestamiseks detailplaneeringu lähtetingimuste ja hoonestustingimuste ettevalmistamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Esimees:           Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea,

Aseesimees:      Kalev Kallo                  Tallinna abilinnapea,

Liikmed:           Priit Pärtelpoeg Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja,

Toomas Õispuu            Tallinna Linnakantselei abilinnapea nõunik,

Mari Heinsoo               Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Lasnamäe ja Pirita osakonna juhataja,

Toivo Moorast             Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja.

3. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär