Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 18.05.2011 nr 854
Aktile viitab
 
Tlv k 18.05.2011 nr 854
Akti muudavad
 
Tlv k 06.06.2007 nr 1068
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe "Pae puhkeala" planeerimiseks ja hoonestamiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2529
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 854


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2529-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe “Pae puhkeala” planeerimiseks ja hoonestamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Lasnamäe “Pae puhkeala” planeerimiseks ja hoonestamiseks detailplaneeringu lähtetingimuste ja hoonestustingimuste ettevalmistamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Esimees:           Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea,

Aseesimees:      Kalev Kallo                  Tallinna abilinnapea,

Liikmed:           Priit Pärtelpoeg Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja,

Toomas Õispuu            Tallinna Linnakantselei abilinnapea nõunik,

Mari Heinsoo               Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Lasnamäe ja Pirita osakonna juhataja,

Toivo Moorast             Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja.

3. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär