Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2528
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 941

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2528-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 korraldusega nr 284-k:

 

 

1. Kinnitada ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamise ajutise komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees:    Jaanus Mutli Tallinna abilinnapea

liikmed:     Merike Alep            Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja

                                                asetäitja,

                 Katrin Kendra          Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse eelarve

                                                 osakonna juhataja,

Mart Moosus           Tallinna Transpordiameti peaökonomist,

Udo Ots                  Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakonna juhataja,

                 Eno Saar                  Tallinna Transpordiameti juhataja.

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

                 Aare Ets                  Harju Maavalitsuse majandusosakonna juhataja

                 Jaak Juske               Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni

                                                nõunik-abi

                 Elmar Sepp              Tallinna Linnavolikogu aseesimees

                 Toomas Sepp          Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu liige

                 Mati Mägi                Tallinna Autobussikoondise AS juhatuse esimees

                 Jüri Nõmmsalu         Tallinna Autobussikoondise AS finantsdirektor, juhatuse liige

     Ain Tatter                Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudtee­osakonna juhataja

Toivo Tootsen          Riigikogu liige

Toomas Vitsut          Tallinna Linnavolikogu esimees

Leonid Mihhailov     Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS arendusdirektor, Tallinna Linnavolikogu liige.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1.1  11. veebruari 2004 korralduse nr 284-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ punktiga 1 kinnitatud ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamise ajutine komisjoni koosseis ning korralduse punkt 2;

4.1.2   27. oktoobri 2004 korraldus nr  2128-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

4.1.3   27. aprilli 2005 korraldus nr 798-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär