Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merekomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2527
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - 30.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 30.05.2007 nr 1008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2527-k

 

 

Merekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1725-k moodustatud ajutise merekomisjoni  koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Toivo Promm ja komisjoni liikmed Jüri Ratas, Hannes Kuhlbach ja Jüri Käo;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli;

1.3 kinnitada komisjoni uuteks liikmeteks Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, Tallinna abilinnapea Kalev Kallo, Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik, Tallinna Linnavalitsuse nõunik Ingrid Reinsalu, Tallinna Transpordiameti infrastruktuuride osakonna juhataja Andres Kompus;

1.4 kutsuda komisjoni töös osalema aktsiaseltsi TALLINNA SADAM juhatuse esimees Ain Kaljurand ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja asetäitja Nathan Tõnnisson.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1.1 kuni 1.4 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär