Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2526.
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 1163 08.06.2005