Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2526.
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine