Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2526
Kehtetuks tunnistamine 18.05.2011
Redaktsiooni kehtivus - 18.05.2011

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2526-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine” punktidest 1 ja 3:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusega nr 1163-k ohtlike raudteeveoste vähendamiseks Tallinna linnas moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Toivo Promm ja Sirje Potisepp;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Olga Sõtnik;

1.3 kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Jaanus Mutli ja Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaar.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Olga Sõtnikule, Jaanus Mutlile, Vilja Savisaarele, Toivo Prommile ja Sirje Potisepale

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär