Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 15.11.2005 nr 279
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 08.06.2005 nr 1163
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 18.05.2011 nr 848
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2526
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2526-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine” punktidest 1 ja 3:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusega nr 1163-k ohtlike raudteeveoste vähendamiseks Tallinna linnas moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Toivo Promm ja Sirje Potisepp;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Olga Sõtnik;

1.3 kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Jaanus Mutli ja Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaar.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Olga Sõtnikule, Jaanus Mutlile, Vilja Savisaarele, Toivo Prommile ja Sirje Potisepale

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär