Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Paljasssaare poolsaarel asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks)

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2525

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2525-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1403-k Paljassaare poolsaarel asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldus nr 1403-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tõnu Tuppitsale, Tarmo Pauklinile, Madis Kõrvitsale, Elle Valtnale, Arvo Käärdile, Kadri Möllerile, Sirje Potisepale, Arbo Teemuskile, Meelis Uustalile, Piret Kiissile ja Tiina Nigulile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär