Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2525.
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Paljasssaare poolsaarel asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ajutise komisjoni moodustamine (Paljassaare ps asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks) Tlv k 1403 11.07.2005