Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 11.07.2005 nr 1403
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Paljasssaare poolsaarel asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2525
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2525-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1403-k Paljassaare poolsaarel asuva Natura 2000 linnuhoiuala arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldus nr 1403-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tõnu Tuppitsale, Tarmo Pauklinile, Madis Kõrvitsale, Elle Valtnale, Arvo Käärdile, Kadri Möllerile, Sirje Potisepale, Arbo Teemuskile, Meelis Uustalile, Piret Kiissile ja Tiina Nigulile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär