Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muudatused linnaosade halduskogude koosseisus
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2005 otsus number 296
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2005 nr 296

 

 

 

 

Muudatused linnaosade halduskogude koosseisus

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 90 lg 2 p 5, § 91 lg 2 p 3, § 92 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korralduse nr 2230-k ning Kristjan Kolbre avalduse,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Peatada Kristjan Kolbre volitused Mustamäe Linnaosa Halduskogu liikmena ja kinnitada halduskogu liikmeks Gerd Tarand.

2. Lõpetada Enno Tamme volitused Pirita Linnaosa Halduskogu liikmena seoses tema nimetamisega Pirita linnaosa vanemaks ning kinnitada halduskogu liikmeks Robert Vill.

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel ja Pirita Linnaosa Valitsusel teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees