Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 määrus number 119
Jõustumine:27.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:22.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2005 - ...

KEHTETU:

Tlv m 17.01.2007 nr 9 jõust. 22.01.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 119

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna linna rahaliste vahendite haldamise korra punkti 3.2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine punktitega 1.1 ja 1.2 ning Tallinna Linnavalituse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse punktiga 2.3.

 

 

 

 

 

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2003 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Kaupo Reede, Marek Atonen, Peep Aaviksoo ja Vladimir Maslov;

2) kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Taavi Aas;

3) kinnitada komisjoni aseesimeheks linnavolikogu rahandus-ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

4) kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Kaia Jäppinen ja linnakantselei finantsteenistuse eelarve osakonna juhataja Katrin Kendra.

§ 2. Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 2004 määrus nr 45 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 määrus nr 46 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“.

§ 3. Määrus jõustub 27. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär