Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 määrus number 120
Jõustumine:19.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 30.05.2007 nr 56 jõust. 04.06.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 120

 

 

 

 

 

Linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punktidega 1.3 ja 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punkti 2.3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Komisjoni esimees on linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Aivar Reivik, Leele Välja, Toomas Peek ja Tarmo Luisk;

2) (Kehtetu - Tlv m 30.05.2007 nr 56 jõust. 04.06.2007);

3) komisjoni liikmeteks kinnitatakse:

Marek Jürgenson – Tallinna Kesklinna Vanem;

Tõnu Kaalep – Kujundusgraafikute Liit;

Anni Nool – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna juhataja;

Tarmo Sulg – Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonn juhataja;

Liis Valk – Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna juhataja – linnaaednik;

4) Tõnu Tuppitsa ametinimetus “Tallinna Kommunaalameti heakorra osakonna juhataja“ asendatakse ametinimetusega “Tallinna Keskkonnaameti juhataja“.

§ 3.  Määrus jõustub 19. detsembril 2005.

 

.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär