Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Merike Martinsoni nimetamisega abilinnapea ametikohale
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 määrus number 121
Jõustumine:19.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     14. detsember 2005 nr 121

 

 

 

 

 

Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Merike Martinsoni nimetamisega abilinnapea ametikohale

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ning Tallinna põhimääruse  § 50¹ lõike 2 alusel,  kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28.veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2,  Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni  põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Tervisenõukogu põhimääruse § 4 lõigetega 1 ja 4 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“.

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) vabastada komisjoni esimehe kohalt Diana Ingerainen;

2) arvata komisjoni koosseisust välja  Kristiina Salong ja Eerik Heldna.

3) nimetada komisjoni esimeheks Merike Martinson, abilinnapea ja komisjoni liikmeks Kaido Kõplas, Põhja Politseiprefektuuri narkokuritegude  talituse komissar;

4) kutsuda komisjoni töös osalema Agnes Taro, Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla psühholoog.

§ 2.   Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) vabastada komisjoni esimehe kohalt Diana Ingerainen

2) nimetada komisjoni esimeheks Merike Martinson, abilinnapea.

§ 3.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Tervisenõukogu koosseisu alljärgnevalt:

1) vabastada nõukogu esimehe kohalt Diana Ingerainen;

2) arvata nõukogust välja Tiiu Liebert;

3) nimetada nõukogu esimeheks Merike Martinson, abilinnapea;

4) kutsuda nõukogu töös osalema Raivo Vokk, Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituudi direktor.

§ 4.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2004 määrus nr 90 “Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“.

§ 5.  Määrus jõustub 19. detsembril 2005.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär