Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 määrus number 122
Jõustumine:19.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

       14. detsember 2005 nr 122

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 274 „Tallinna linnapea valimine“ punktiga 1,

Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktiga 1 ning Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimääruse“ punktidega 1.2, 2.4.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Vladimir Panov ja Katrin Malm;

2) kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik;

3) kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnavolikogu liige Rein Ratas;

4) kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor Aave Põdra;

5) kinnitada komisjoni liikmeks Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste osakonna juhataja Jaana Viru.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2002 määrus nr 21 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu kinnitamine“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2002 määrus nr 36 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine“;

3) Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2004 määrus nr 5 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu täiendamine“;

4) Tallinna Linnavalitsuse 03. novembri 2004 määruse nr 85 „Alatiste komisjonide koosseisude muutmine“ ;

5) Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2005 määrus nr 47 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine“.

§ 3.  Määrus jõustub 19. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär