Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Ahti Kallastele
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2463
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2463-k

 

 

Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Ahti Kallastele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2, alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega  nr 56 kinnitatud Tallinna arengukavaga 2004 – 2009, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 61 Tallinna linna 2005. aasta eelarve kinnitamine punktidega 1.1, 1.2 ja 1.6:

 

 

1. Emiteerida ujuva intressimääraga võlakirjad mahus 6 391 000 EURi tähtajaga 10 aastat eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid. Võlakirjadega seotud õigused ja kohustused on toodud märkimislepingus.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei  finantsdirektorit Ahti Kallastet Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme ja Dexia Kommunalkredit Bank AG ning Tallinna Linna vahelisele märkimislepingule (lisa 1) ja Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme ja Tallinna linna vahelisele emissiooni korraldaja ja makseagendi lepingule (lisa 2).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme ja Dexia Kommunalkredit Bank AG esindajatele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär