Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
SMILE projekti konsortsiumileppega kaasnevatele lisadele allakirjutamiseks volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2447
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2447-k

 

 

SMILE projekti konsortsiumileppega kaasnevatele lisadele allakirjutamiseks volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja  kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 17. detsembri 2003 korraldusega nr 2960-k, 24. novembri 2004 korraldusega nr 2413-k ning 15. detsembri 2004 korraldusega nr 2661-k:

 

 

 

 

 

1. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS SMILE projekti  konsortsiumileppega edaspidi kaasnevatele lisadele, millega ei võeta Tallinna linnale täiendavaid kohustusi.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 15. detsembri 2004 korralduse nr 2661-k “SMILE projekti konsortsiumileppe heakskiitmine ja volituste andmine Kaupo Reedele“ punkt 3;

2.2 18. mai 2005 korraldus nr 981-k “SMILE projekti konsortsiumileppega kaasnevate lisade allakirjutamiseks vajalike volituste andmine Toivo Prommile“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile ja Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär