Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Õpetajate Maja asutamiskomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2438
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 797


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2438-k

 

 

Tallinna Õpilaste Maja asutamiskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2005 istungi protokolli nr 54 päevakorrapunktist 1:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2005 korraldusega nr 2033-k “Tallinna Õpilaste Maja asutamiskomisjoni moodustamine” moodustatud komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Rainer Vakra;

1.2 kutsuda komisjoni töös osalema Marit Valge   Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liige.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale ja Marit Valgele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär