Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2005" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2436
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - 11.01.2006

KEHTETU:

Tlv k 11.01.2006 nr 41

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2436-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

(Tunnustusauhinna  „Tallinna kaunis kodu

jõuluajal 2005“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja vajadusest tunnustada Tallinna elanike paremini dekoreeritud maju tunnustusauhinnaga 2005. aastal:

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2005“ preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada ajutise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees            Jüri Ratas                     Tallinna linnapea;

Aseesimees:      Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Kaido Padar                 linnapea nõunik;

                        Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

Liina Jänes                    Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, miljööalade osakonna

peaspetsialist;

Liis Valk                       Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna   

juhataja-linnaaednik;

Tiina Tallinn                  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja

infrastruktuuri osakond, linna maastikuarhitekt;

Aavo Ermel                  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja

infrastruktuuri osakond, linnadisainer.

 

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

4. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär