Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna "Tallinna kultuuritegu 2005" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2435
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - 01.02.2006

KEHTETU:

Tlv k 01.02.2006 nr 192

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2435-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja vajadusest tunnustada saavutusi  Tallinna kultuurielu valdkondades 2005. aastal:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kultuuritegu 2005“ preemiasaajate väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees: Kaia Jäppinen                         Tallinna abilinnapea;

Liikmed: Külli Holsting                          Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

               Mai Vöörmann                      Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse

                                                            meediaosakonna  juhataja;    

               Ene Vohu                              Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

              Hardi Volmer                         Nukufilm OÜ rezhissöör

              Jaanus Rohumaa                     Tallinna Linnateatri lavastaja

              Karin Hallas-Murula               Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor

              Kaarel Tarand                        Ajalehe “Sirp“ peatoimetaja;

              Marje Lohuaru                       Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välissuhete prorektor.

 

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2006 istungile.

4. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär