Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2434.
Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996