Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2434.
Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine