Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2434
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - 12.04.2006

KEHTETU:

Tlv k 12.04.2006 nr 701

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2434-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

 

 

 

Tallinna põhimääruse  § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest töötada välja lapsehoiu toetuse maksmise kord:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamiseks.

2. Kinnitada komisjon järgmises koosseisus:

esimees: Merike Martinson – Tallinna abilinnapea;

liikmed: Kaia Jäppinen – Tallinna abilinnapea;

Merle Leopard – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

Eerika Rahuoja – Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja;

Meelis Kond – Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor;

Jaanus Martinov – abilinnapea nõunik.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata eksperte.

4. Komisjonil esitada linnavalitsusele informatsioon lapsehoiu toetuse maksimse korra kohta 1. aprilliks 2006.

5. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldusega nr 1555-k moodustatud ajutise  komisjoni tegevus.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldus nr 1555-k „Ajutise komisjoni moodustamine“.

7. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ja Diana Ingerainenile, Katrin Leoskile ning Enn Kirsmanile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär