Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava läbivaatamise ja kooskõlastamise komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2433
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2433-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50´ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 korraldusega nr 2762-k moodustatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava läbivaatamise ja kooskõlastamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Peep Aaviksoole, Jüri Ratasele, Jaak Vihmandile, Mati Elistele, Kaido Tiitsile, Vitali Faktulinile, Aado Luigele, Kaarel-Mati Hallale, Vladimir Panovile, Aave Põdrale, Jaan Maanasele, Ilmar Kaljurannale, Uku Tammarule, Riina Käsperile, Ingrid Jakobsonile, Meelis Eldermannile ja Virgo Roastole.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse

3.1  27. juuni 2001 korraldus nr 2762-k  “Ajutise komisjoni moodustamine“

3.2  12. novembri 2003 korraldus 2598-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

3.3  18. veebruari 2004  korralduse nr 331-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale“ punkt 1.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär