Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2005 korralduse nr 1453-k "Ajutise komisjoni moodustamine" muutmine (linna trammiteede bilansilise kuuluvusega seotud probleemide lahendamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2432
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 424


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005  nr 2432-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2005 korralduse nr 1453-k “Ajutise komisjoni moodustamine” muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50´ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine” punktidega 1.5, 1.6 ja 3:

 

 

     

1.  Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2005 korralduses nr 1453-k “Ajutise komisjoni moodustamine” tehakse järgmised muudatused:

1.1 punktis 1 moodustatud Tallinna linna trammiteede bilansilise kuuluvusega seotud probleemide lahendamise ajutise komisjoni koosseisusust arvatakse välja Toivo Promm ja Jüri Ratas ning kinnitatakse komisjoni esimeheks abilinnapea Jaanus Mutli ja komisjoni koosseisu abilinnapea Olga Sõtnik;

1.2 punktis 2 asendatakse sõnad “5. septembriks 2005” sõnadega “25. jaanuariks 2006”.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toivo Prommile, Jüri Ratasele, Jaanus Mutlile ja Olga Sõtnikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär