Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Laagne tee, J.Smuuli tee, Tondi tn, Kalamaja möödasõidutee ja Tartu mnt ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamise ajutine komisjon)

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2431

Redaktsiooni kehtivus 14.12.2005 - ...

 

 

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2431-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2813-k moodustatud Laagna tee, J. Smuuli tee, Tondi tn, Kalamaja möödasõidutee ja Tartu mnt ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 3. detsembri 2003 korraldus nr 2813-k;

2.2 18. veebruari 2004 korraldus nr 332-k;

2.3 3. novembri 2004 korralduse nr 2195-k punkt 1.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vladimir Maslovile, Peep Aaviksoole, Ülle Rajasalule, Alo Brandtile, Peep Koppelile ja Endrik Männile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär