Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 18.02.2004 nr 332
 
Tlv k 03.12.2003 nr 2813
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 03.11.2004 nr 2195
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Laagne tee, J.Smuuli tee, Tondi tn, Kalamaja möödasõidutee ja Tartu mnt ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamise ajutine komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2431
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

 

 

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2431-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2813-k moodustatud Laagna tee, J. Smuuli tee, Tondi tn, Kalamaja möödasõidutee ja Tartu mnt ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 3. detsembri 2003 korraldus nr 2813-k;

2.2 18. veebruari 2004 korraldus nr 332-k;

2.3 3. novembri 2004 korralduse nr 2195-k punkt 1.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vladimir Maslovile, Peep Aaviksoole, Ülle Rajasalule, Alo Brandtile, Peep Koppelile ja Endrik Männile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär